Michael etablerede Gardernetværk den 25. maj 2005

En sammenslutning af nuværende og tidligere erhvervsaktive Livgardere.

Den gang var ideen (og er stadig den dag i dag): At bringe tidligere eller nuværende gardere, sergenter eller officerer i den erhvervsdygtige alder sammen på kryds og tværs.

Stor tilgang af medlemmer

Kriteriet for medlemskab er, at man enten er (eller har været) tjenestegørende livgarder, befalingsmand eller officer ved Den Kongelige Livgarde. Siden opstarten af Gardernetværk er medlemsantallet vokset til over 5500 medlemmer.

I starten kom den store tilslutning som lidt af en overraskelse, for netværket blev ikke markedsført på anden måde end mund-til-mund metoden.

De første aktiviteter fandt sted i København med den fællesnævner: At aktiviteterne havde relevans for en erhvervsaktiv livgarders personlige og erhvervsmæssige udvikling. Samtidigt skulle kvaliteten understøtte og leve op Den Kongelige Livgardes høje standard.

Læs meget mere om netværket på www.gardernetvaerk.dk

Spændende netværk

Lørdag den 15. december 2018 havde avisen Børsen en meget flot artikel, som meget fint beskriver Gardernetværks aktiviteter.

2020 byder på nye spændende events. Besøg Gardernetværks hjemmeside: gardernetværk.dk 

Er du nuværende og tidligere erhvervsaktiv Livgarder, er du meget velkommen til at blive medlem.

Du tilmelder dig på vores hjemmeside.